Privacy statement

Windesheim neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van potentiële studenten, relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle.

Verwerking van persoonsgegevens

Windesheim verzamelt jouw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met jouw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen over opleidingsmogelijkheden op Windesheim. Stel je het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meld je dan af door het sturen van een mail naar info@windesheim.nl.

Ben je geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief dan heb je de mogelijkheid om via de nieuwsbrief je gegevens te wijzigen of je hiervoor af te melden.

Heb je je aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst, of maak je gebruik van een app die door Windesheim is ontwikkeld? In dat geval gebruiken we jouw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en de financiële verantwoording.

Uiterlijk binnen 2 jaar na het vervallen van het doel verwijderen wij jouw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of jij toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Uw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en kunt zo nodig Windesheim verzoeken om je gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan de onderwijs jurist (onderwijsjuristen@windesheim.nl).

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Windesheim Campus 2  8017 CA Zwolle

0900 – 8899 info@windesheim.nl

Windesheim beschikt over een eigen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Klachten kun je aan de FG richten.

A.M.Polderdijk-Rijntjes

FG@windesheim.nl

Wijzigen van dit privacy statement

Windesheim houdt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-02-2018.  

Privacy statement van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Windesheim zijn verbonden. Windesheim aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.
Deze pagina is voor het laatst aangepast in Februari 2018


| Privacy statement studenten


| Privacy statement cursisten